CEM

CEM - Thermoscan DT-9875Y
CEM – Thermoscan DT-9875Y
103,000.00 ฿
กล้องถ่ายภาพความร้อน จะช่วยให้เห็นภาพการกระจายของอุณหภูมิ และสามารถวัดอุณหภูมิของวัตถุหรืออุณหภูมิบนพื้นผิวของวัตถุได้อย่างแม่นยำ