FLUKE

FLUKE - Battery Analyzers BT510
FLUKE – Battery Analyzers BT510
130,000.00 ฿
เครื่องวิเคราะห์ / ทดสอบแบตเตอร์รี่
FLUKE - Digital meter 114
FLUKE – Digital meter 114
6,500.00 ฿
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าซึ่งสามารถวัดได้หลายค่า เช่น แรงดัน (Voltage) กระแส (Current) ความต้านทาน
FLUKE - Digital meter 115
FLUKE – Digital meter 115
7,600.00 ฿
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าซึ่งสามารถวัดได้หลายค่า เช่น แรงดัน (Voltage) กระแส (Current) ความต้านทาน
FLUKE - Digital meter 117
FLUKE – Digital meter 117
8,500.00 ฿
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าซึ่งสามารถวัดได้หลายค่า เช่น แรงดัน (Voltage) กระแส (Current) ความต้านทาน
FLUKE - Electronic Clamp Meter 374 FC
FLUKE – Electronic Clamp Meter 374 FC
15,000.00 ฿
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าซึ่งสามารถวัดได้หลายค่า เช่น แรงดัน (Voltage) กระแส (Current) ความต้านทาน
FLUKE - Electronic Clamp Meter 375 FC
FLUKE – Electronic Clamp Meter 375 FC
18,000.00 ฿
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าซึ่งสามารถวัดได้หลายค่า เช่น แรงดัน (Voltage) กระแส (Current) ความต้านทาน
FLUKE - Electronic Clamp Meter 376 FC
FLUKE – Electronic Clamp Meter 376 FC
19,000.00 ฿
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าซึ่งสามารถวัดได้หลายค่า เช่น แรงดัน (Voltage) กระแส (Current) ความต้านทาน
FLUKE - Motor Drive Analyzers MDA 510
FLUKE – Motor Drive Analyzers MDA 510
230,000.00 ฿
เครื่องมือทดสอบวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์แบบพกพาที่สมบูรณ์แบบ
FLUKE - Power Meter 1732/INT
FLUKE – Power Meter 1732/INT
149,000.00 ฿
เครื่องมือบันทึกกำลังไฟฟ้าสามเฟส
FLUKE - Power Meter 1734/INT
FLUKE – Power Meter 1734/INT
160,000.00 ฿
เครื่องมือบันทึกกำลังไฟฟ้าสามเฟส
FLUKE - Power Meter 1738/INT
FLUKE – Power Meter 1738/INT
250,000.00 ฿
เครื่องมือบันทึกกำลังไฟฟ้าสามเฟส
FLUKE - Power Meter 434-II
FLUKE – Power Meter 434-II
275,000.00 ฿
เครื่องมือบันทึกกำลังไฟฟ้าสามเฟส
FLUKE - Power Meter 435-II
FLUKE – Power Meter 435-II
375,000.00 ฿
เครื่องมือบันทึกกำลังไฟฟ้าสามเฟส
FLUKE - Power Meter 438-II
FLUKE – Power Meter 438-II
430,000.00 ฿
เครื่องมือบันทึกกำลังไฟฟ้าสามเฟส
FLUKE - Thermoscan Ti300+9Hz
FLUKE – Thermoscan Ti300+9Hz
234,000.00 ฿
กล้องถ่ายภาพความร้อนพร้อมเลนส์อินฟราเรดมาตรฐาน
FLUKE - Thermoscan Ti401pro
FLUKE – Thermoscan Ti401pro
298,000.00 ฿
กล้องถ่ายภาพความร้อน จะช่วยให้เห็นภาพการกระจายของอุณหภูมิ และสามารถวัดอุณหภูมิของวัตถุหรืออุณหภูมิบนพื้นผิวของวัตถุได้อย่างแม่นยำ