CEM - Thermoscan DT-9875Y

103,000.00 ฿

Out of stock

สามารถจัดส่งสินค้าได้ ภายใน 15 วัน

กล้องถ่ายภาพความร้อน จะช่วยให้เห็นภาพการกระจายของอุณหภูมิ และสามารถวัดอุณหภูมิของวัตถุหรืออุณหภูมิบนพื้นผิวของวัตถุได้อย่างแม่นยำ

สินค้าที่เข้าชมแล้ว