Dehn - Surge DC 20 kA

1,900.00 ฿

Out of stock

สามารถจัดส่งสินค้าได้ ภายใน 15 วัน

ป้องกันไฟกระโชก ทำให้ได้ชื่อว่า Surge Protection Device ดู V กับ แอมป์

สินค้าที่เข้าชมแล้ว