Eaton Bussman - Fuse DMM-B

320.00 ฿

Out of stock

สามารถจัดส่งสินค้าได้ ภายใน 15 วัน

เป็นอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าจากการที่มีกระแสไหลผ่านวงจรมากเกินไป หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

สินค้าที่เข้าชมแล้ว