SEAWARD - PV200

180,000.00 ฿

Out of stock

สามารถจัดส่งสินค้าได้ ภายใน 15 วัน

เครื่องทดสอบระบบโซลาร์เซลล์ที่มีฟังก์ชั่นวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบเส้นโค้งกระแส และแรงดันไฟฟ้าหรือ IV-CURVE Tracer ตามมาตรฐาน IEC 61829 ที่ระดับ [email protected] รองรับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา + bluetooth

สินค้าที่เข้าชมแล้ว